Chính Sách Thành Viên

A. ĐIỀU KIỆN – ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG

I. Phạm vi áp dụng

 1. Điều kiện – Điều khoản (“ĐKĐK”) Chương trình Chăm sóc Khách hàng thân thiết của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng (“Chương Trình”) này được áp dụng đối với Khách hàng thân thiết (“KHTT”), Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng (“Công Ty Cổng Vàng”) và các đối tác (“Đối Tác”) tham gia Chương Trình.
 2. Công Ty Cổng Vàng là đơn vị quản lý, vận hành và chịu trách nhiệm triển khai Chương Trình và là Đơn vị chủ quản sở hữu ứng dụng Yu Tang. Địa chỉ trụ sở: Số 60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam; và địa chỉ Văn phòng đại diện tại Tầng 6, Tòa nhà Toyota Thanh Xuân, 315 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024-35578834. Email: support.hn@ggg.com.vn.
 3. KHTT là tất cả các cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên đăng ký hợp lệ tham gia Chương Trình, sở hữu tài khoản định danh khách hàng Yu Tang (“Tài Khoản”) và đã kích hoạt, hoặc ứng dụng di động Yu Tang do Công Ty Cổng Vàng quản lý vận hành và khai thác hoặc một hình thức khác theo quy định của Chương Trình tùy từng thời điểm.
 4. Đối Tác bao gồm các đối tác chiến lược có thỏa thuận với Công Ty Cổng Vàng và các đối tác khác của Chương Trình.
 5. Bằng việc tham gia Chương Trình, KHTT thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với ĐKĐK này và toàn bộ các chính sách của Chương Trình được công bố công khai trên website www.yutang.vn (“Trang Web”) và sẽ được cập nhật tùy từng thời điểm.

II. Quyền, trách nhiệm của KHTT, Công Ty Cổng Vàng và Đối Tác

 1. KHTT sẽ được hưởng các quyền lợi cơ bản của chủ  tài khoản YU TANG và các ưu đãi riêng tùy vào phân hạng KHTT theo nội dung Chương Trình được công bố công khai trên Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau:
 • Được tích Điểm (như được định nghĩa tại Mục B của ĐKĐK này) vào Tài Khoản theo tỷ lệ và điều kiện tích Điểm;
 • Được sử dụng Điểm tích lũy trong Tài Khoản;
 • Tham gia các chương trình khuyến mại/ưu đãi dành riêng cho chủ YU TANG/chủ Tài Khoản từ Công Ty Cổng Vàng và/hoặc Đối Tác.
 1. KHTT có quyền truy cập, tra cứu thông tin cá nhân (bao gồm cả chỉnh sửa và cập nhật), Điểm tích lũy trong Tài Khoản thông qua các phương thức khác nhau như ứng dụng YU TANG hoặc tổng đài của Chương Trình (“Tổng Đài”).
 2. KHTT tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc KHTT được hưởng các lợi ích từ Chương Trình.
 3. Mỗi KHTT hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sử dụng duy nhất của YU TANG/Tài Khoản, có trách nhiệm tự bảo mật thông tin Tài Khoản của mình. KHTT không được cung cấp thông Tài Khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào không phù hợp với Chương Trình và tự chịu trách nhiệm nếu thực hiện không đúng quy định này.
 4. KHTT đồng ý cho Công Ty Cổng Vàng khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do KHTT cung cấp, cập nhật và những thông tin phát sinh từ việc KHTT tham gia Chương Trình (“Dữ Liệu”) và đồng ý cho Công Ty Cổng Vàng/ Đối Tác sử dụng các Dữ Liệu này cho các mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn: phục vụ KHTT thực hiện các giao dịch và sử dụng Điểm theo quy định của Chương Trình, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của Công Ty Cổng Vàng, Đối Tác. Tất cả các Dữ Liệu sẽ được bảo vệ và được sử dụng theo quy định tại Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin được công bố công khai trên Trang Web và cập nhật tùy từng thời điểm.
 5. Trường hợp thông tin liên hệ (điện thoại/email/địa chỉ,…) của KHTT có thay đổi so với thông tin đã đăng ký với Chương Trình, KHTT có nghĩa vụ cập nhật kịp thời thông tin thay đổi qua Trang Web, ứng dụng di động YU TANG hoặc Tổng Đài để tránh việc sử dụng Điểm trái quy định của Chương Trình. Công Ty Cổng Vàng không chịu trách nhiệm đối với các sai sót, mất mát và các thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến KHTT do thông tin không được cập nhật kịp thời theo quy định tại ĐKĐK này.
 6. Mọi thông báo/khiếu nại của KHTT đến Công Ty Cổng Vàng phải được thực hiện thông qua Tổng Đài hoặc Email chính thức của chương trình của Công Ty Cổng Vàng (support.hn@ggg.com.vn).
 7. Công Ty Cổng Vàng/Đối Tác có quyền đề nghị KHTT cung cấp thông tin và/hoặc xuất trình giấy tờ cá nhân hợp lệ trước khi sử dụng Điểm và/hoặc được nhận các ưu đãi trong một số trường hợp.
 8. Công Ty Cổng Vàng/Đối Tác được miễn trách nhiệm trong trường hợp:
 • Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công Ty Cổng Vàng, Đối Tác.
 • Khi KHTT bị lợi dụng trong trường hợp Tài khoản bị mất cắp/lộ thông tin Tài Khoản mà chủ tài khoản không kịp thời thông báo cho Công Ty Cổng Vàng.
 1. Công Ty Cổng Vàng/Đối Tác được quyền từ chối cung cấp, hủy, truy đòi hoặc thu hồi những ưu đãi, Điểm trong Tài Khoản đã hoặc sẽ nhận được theo các chương trình ưu đãi, khuyến mại mà không cần thông báo trước với KHTT trong các trường hợp:
 • Công Ty Cổng Vàng/Đối tác không thể chuyển Điểm/ ưu đãi cho khách hàng do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của Công Ty Cổng Vàng;
 • Điểm được ghi có không chính xác, không hợp lệ vào Tài Khoản theo quy định của Chương Trình;
 • KHTT vi phạm các quy định của Chương Trình/Chính sách ưu đãi được Công Ty Cổng Vàng và/hoặc Đối Tác thông báo tại từng thời điểm;
 • Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.
 1. Công Ty Cổng Vàng và Đối Tác có các quyền chuyển nhượng, chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Chương Trình cho bất kỳ bên thứ ba theo sự lựa chọn của mình bằng việc thông báo cho KHTT.

Ngoại trừ các cam kết bảo đảm quyền lợi KHTT liên quan đến số Điểm đã tích lũy hợp lệ từ Chương Trình trong Tài Khoản, Công Ty Cổng Vàng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của KHTT liên quan đến các chương trình ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc Đối Tác dừng chương trình ưu đãi, hoặc thu hồi hay giới hạn bất kỳ dịch vụ, quyền lợi hoặc ưu đãi nào; hay trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

III. Điểm, tích lũy và sử dụng Điểm

 1. Điểm trong Tài Khoản của KHTT (“Điểm”) được dùng như một khoản bù trừ vào tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng trong Chương Trình nhưng không được chuyển đổi thành tiền mặt, không được tặng, cho, thừa kế, chuyển nhượng dưới mọi hình thức.
 2. Tất cả Điểm đang có khiếu nại, tranh chấp sẽ không được sử dụng trong thời gian giải quyết khiếu nại, tranh chấp.
 3. Thời hạn sử dụng Điểm: Điểm tích lũy trên Tài khoản trong một quý sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của quý tiếp theo.
 4. Các điều kiện liên quan (giá trị tích Điểm, tỷ lệ quy đổi Điểm,…) và quy trình thủ tục tích Điểm, tiêu Điểm hoặc tính năng khác được tích hợp trên Thẻ/ Tài Khoản tại từng thời đểm sẽ tuân thủ theo từng chính sách cụ thể được Công Ty Cổng Vàng công bố công khai trên Trang Web.

IV. Chấm dứt quyền KHTT

Quyền KHTT theo Chương Trình có giá trị vô thời hạn trừ khi bị chấm dứt trong những trường hợp sau:

 1. KHTT gửi yêu cầu chấm dứt cho Công Ty Cổng Vàng qua địa chỉ liên lạc/email chính thức của Chương Trình được đăng tải tại Trang Web.
 2. KHTT cố ý sử dụng Thẻ/Tài Khoản sai quy định của Chương Trình và vi phạm ĐKĐK này.
 3. KHTT qua đời hoặc các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật;
 4. Khi Chương Trình chấm dứt vì bất cứ lý do gì.
 5. Chấm dứt trong các trường hợp khác theo quy định của Chương Trình và ĐKĐK này.

V. Điều khoản chung

 1. Tùy thuộc điều kiện thực tế, ĐKĐK của Chương Trình và các chính sách khác được công bố trên Trang Web có thể được sửa đổi/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của Công Ty Cổng Vàng hoặc theo yêu cầu của Đối Tác và sẽ được thông báo cho KHTT trên Trang Web.
 2. Giải quyết tranh chấp: ĐKĐK này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến ĐKĐK này sẽ được các bên cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng đàm phán không thành công trong vòng 30 (ba mươi) ngày, các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 

B. CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT YU TANG CỦA CÔNG TY CỔNG VÀNG

Nhằm giúp gia tăng quyền lợi của khách hàng khi sở hữu tài khoản Khách hàng thân thiết YU TANG, Công Ty Cổng Vàng xin thông báo tới chủ thẻ một số điều chỉnh, bổ sung trong Chính sách khách hàng thân thiết YU TANG.

I. Cơ chế tích lũy

Tên điểm: điểm YU TANG (Pearl)

Giá trị điểm quy đổi:  Chủ tài khoản App Yu Tang khi đến nhà hàng sử dụng dịch vụ hoặc đặt đơn hàng Online qua App sẽ được tích lũy Pearl dựa trên số tiền khách hàng thực trả sau khi giảm trừ khuyến mại (theo đơn vị từng 10.000VNĐ). Tổng số Pearl tích lũy trong quý này sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của quý tiếp theo. Mỗi Hạng thành viên sẽ có mức quy đổi Pearl khác nhau theo cơ chế sau:

Hạng thành viên Quy tắc đổi điểm
Member 10.000 VNĐ = 0.5 Pearl
Silver 10.000 VNĐ = 1 Pearl
Gold 10.000 VNĐ = 1.5 Pearl
Diamond 10.000 VNĐ = 3 Pearl

 

II. Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản

 • Mỗi khách hàng chỉ có 01 tài khoản trong Chương trình.
 • Khách hàng cần cập nhật chính xác địa chỉ Email trong tài khoản YU TANG của khách hàng để được sử dụng quyền lợi tiêu điểm.
 • Khách hàng cần xuất trình ứng dụng di động YU TANG tại thời điểm giao dịch để được tích và tiêu điểm.

III. Phân loại hạng thành viên

Điều kiện phân hạng và cơ chế xét hạng thành viên:

Member Silver Gold Diamond
Cơ chế lên hạng Ngay khi đăng kí Khi khách hàng tích lũy tiêu dùng được 100.000 VND sẽ được lên hạng Silver Khi khách hàng tích luỹ tiêu dùng được 1.000.000 VND sẽ được lên hạng Gold Khi khách hàng tích lũy tiêu dùng được 5.000.000 VND sẽ được lên hạng Diamond
Điều kiện duy trì hạng thẻ Không thời hạn Khách hàng cần tích lũy tiêu dùng đủ 1 trăm nghìn đồng trong vòng 365 ngày kể từ ngày lên hạng Silver

Trong trường hợp không đủ điều kiện tiêu dùng, hạng thẻ của khách hàng sẽ bị xuống hạng Member

Khách hàng cần tích lũy tiêu dùng đủ 1 triệu đồng trong vòng 365 ngày kể từ ngày lên hạng Gold.

Trong trường hợp không đủ điều kiện tiêu dùng, hạng thẻ của khách hàng sẽ bị xuống hạng tương ứng với mức tiêu dùng trong 365 ngày kể từ ngày lên hạng

Khách hàng cần tích lũy tiêu dùng đủ 5 triệu đồng trong vòng 365 ngày kể từ ngày lên hạng Diamond.

Trong trường hợp không đủ điều kiện tiêu dùng, hạng thẻ của khách hàng sẽ bị xuống hạng tương ứng với mức tiêu dùng trong 365 ngày kể từ ngày lên hạng

Lưu ý: 

 • Ngay sau khi đăng ký KHTT thành công, khách hàng sẽ ở hạng Member. Nếu khách hàng ở hạng Member tài khoản 0 đồng, có tiêu dùng một lần với giá trị hóa đơn 5 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ được nâng lên hạng Diamond.
 • Giá trị tính xét hạng là giá trị hóa đơn sau khi trừ đi các khuyến mại, chiết khấu hợp lệ và là giá trị sau thuế VAT.

 

IV. Quy định tích và tiêu điểm

1. Cơ chế tích điểm

 • KHTT có thể tích điểm từ giao dịch tại hệ thống nhà hàng Yu Tang của Công Ty Cổng Vàng hoặc giao dịch với các Đối tác có thỏa thuận/ hợp tác với Công Ty Cổng Vàng.
 • Khách hàng được tích điểm theo tỷ lệ tích điểm và điều kiện tích điểm tương ứng với từng hạng thẻ. Chi tiết tỉ lệ và điều kiện tích điểm được công bố trên Trang Web chính thức của chương trình.
 • Giá trị để tính tích điểm là giá trị hóa đơn sau khu trừ đi các khuyến mại, chiết khấu hợp lệ và là giá trị sau thuế VAT.
 • Không được tích điểm với các chương trình khuyến mại đặc biệt, có nêu rõ “Không áp dụng tích điểm YU TANG”.
 • Một khách hàng không được tích điểm hoặc yêu cầu tách hóa đơn để tích điểm vào nhiều tài khoản YU TANG tại cùng một thời điểm.
 • Thời hạn của điểm tích lũy: Điểm tích lũy trên Tài khoản trong một quý sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của quý tiếp theo.

2. Cơ chế tiêu điểm

 • Khách hàng sử dụng Pearl tích lũy để quy đổi sang các Voucher quà tặng: bao gồm Voucher mệnh giá tiền, Voucher món, Voucher ưu đãi của đối tác & package/combo quà.
 • Các Voucher quà tặng có tỉ lệ quy đổi, thời hạn sử dụng và địa điểm sử dụng khác nhau.
 • Ngoài ra, hệ thống cũng gửi tặng trực tiếp cho khách hàng các Voucher quà tặng (khác với Voucher quà tặng quy đổi từ Pearl) để khuyến khích khách hàng tiêu dùng và tích lũy thêm Pearl.
 • Khách hàng được sử dụng voucher ưu đãi đã mua tại hệ thống nhà hàng Yu Tang của Công Ty Cổng Vàng khi đáp ứng đủ điều kiện quy định trên voucher.

3. Hóa đơn Giá trị gia tăng

Giá trị thể hiện trên hóa đơn Giá trị gia tăng là tổng giá trị sản phẩm/dịch vụ sau khi trừ đi giá trị của voucher ưu đãi.

V. Quyền lợi của chủ tài khoản Yu Tang

Chủ tài khoản YU TANG được:

 • Tích điểm và tiêu điểm theo cơ chế chung thống nhất cho cả 04 hạng thẻ (Hạng Member, Silver, Gold, Diamond) và theo quy định của chương trình trong từng thời kỳ.
 • Tham gia các chương trình quay số trúng thưởng (nếu có).
 • Được nhận các thông tin về các chương trình qua Email khách hàng đăng ký, qua thông báo trên Ứng dụng di động YU TANG và trên trang Web chính thức của chương trình.
 • Được hưởng các ưu đãi đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ theo quy định của chương trình trong từng thời kỳ.

 

C. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN – CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG

I. Nguyên tắc chung

 1. Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình Chăm sóc Khách hàng thân thiết (“KHTT”) của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng (“Công Ty Cổng Vàng”) (“Chương Trình”). Chính Sách này được điều chỉnh ngày 01/09/2020.
 2. Chính Sách này mô tả cách Công Ty Cổng Vàng thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân (gọi chung là “Sử Dụng”) trong quá trình tham gia Chương Trình phù hợp với quy định tại Mục V của Điều kiện – Điều khoản Chương trình Chăm sóc Khách hàng thân thiết (“ĐKĐK”). Trừ khi được định nghĩa hoặc sử dụng khác đi tại Chính Sách này, các từ viết hoa, viết tắt của Chính Sách có nghĩa như các từ viết hoa, viết tắt trong ĐKĐK. Vui lòng đọc Chính Sách này và ĐKĐK một cách cẩn trọng để hiểu chính sách, quan điểm, thực tiễn áp dụng của Công Ty Cổng Vàng/Đối Tác đối với thông tin của KHTT và đối với cách thức Công Ty Cổng Vàng/Đối Tác Sử Dụng Thông Tin Khách Hàng như được định nghĩa tại Mục IV.
 3. Việc KHTT tham gia Chương Trình được hiểu là KHTT đã đọc, hiểu, đồng ý với nội dung của Chính Sách (bao gồm cả thực tiễn áp dụng, các quyền của Công Ty Cổng Vàng đối với thông tin của KHTT như quy định trong Chính Sách này), và đồng ý tuân thủ Chính Sách này. Tại từng thời điểm, Công Ty Cổng Vàng có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật Chính Sách này. Công Ty Cổng Vàng sẽ đăng tải Chính Sách được sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật trên website yutang.vn (“Trang Web”). Việc KHTT tiếp tục sử dụng dịch vụ, thực hiện truy cập, giao dịch trên ứng dụng di động, hay tại điểm giao dịch của Công Ty Cổng Vàng được hiểu là KHTT đồng ý với nội dung, và đồng ý tuân thủ Chính Sách sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật đó.

II. Thu thập và tiếp nhận thông tin

 1. Công Ty Cổng Vàng thực hiện việc thu thập và tiếp nhận thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin cá nhân, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập và các thông tin khác của KHTT trong các trường hợp và theo các cách thức sau đây:
 2. a) Thông tin do KHTT cung cấp:
 • Thông tin do KHTT cung cấp có thể bao gồm thông tin KHTT cung cấp để thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản YU TANG hoặc thông tin KHTT cung cấp cho Công Ty Cổng Vàng trong các trường hợp khác.
 • KHTT có trách nhiệm đảm bảo những thông tin KHTT cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác nhằm đảm bảo quyền lợi của KHTT theo quy định của Chương Trình. Công Ty Cổng Vàng không chịu trách nhiệm trong trường hợp KHTT cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của Chương Trình;
 • Trong trường hợp KHTT cung cấp thông tin của bên thứ ba, KHTT cam đoan và bảo đảm rằng KHTT có đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với việc KHTT cung cấp thông tin cho Công Ty Cổng Vàng và đối với việc Công Ty Cổng Vàng Sử Dụng các thông tin đó sẽ theo cách thức và quy định tại Chính Sách này.
 • KHTT bảo đảm và cam kết rằng các thông tin mà KHTT cung cấp cho Công Ty Cổng Vàng sẽ không nằm trong bất cứ loại thông tin nào sau đây: (a) bí mật nhà nước, (b) bí mật kinh doanh; và (c) bất cứ thông tin nào khác mà KHTT không được phép cung cấp theo quy định của pháp luật.
 1. b) Thông tin Công Ty Cổng Vàng tiếp nhận từ các nguồn hợp pháp khác;
 2. c) Thông tin giao dịch

Công Ty Cổng Vàng có quyền thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến giao dịch mà KHTT thực hiện khi thực hiện giao dịch trong khuôn khổ Chương Trình, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin giao dịch mà KHTT thực hiện (loại hàng hóa, dịch vụ, địa điểm, thời gian giao dịch), phương thức thanh toán (không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV), địa chỉ giao thức Internet (IP), hệ điều hành thiết bị di động và loại trình duyệt, chủng loại thiết bị di động, các đặc tính của thiết bị di động, các màn hình trên ứng dụng di động YU TANG, số lần truy cập và các thông tin liên quan khác (nếu có).

 1. d) Thông tin do Công Ty Cổng Vàng tự động thu thập:

Công Ty Cổng Vàng có quyền thu thập thông tin, dữ liệu bằng cách sử dụng các phương thức tự động ví dụ như tập tin cookie, tập tin chỉ báo (web beacons), wifi marketing hoặc các phương pháp tự động khác.

 1. Thông tin thu thập, tiếp nhận được trong các trường hợp và/hoặc theo các cách thức nêu tại mục 2.1 của Chính Sách này (được gọi chung là “Thông Tin Khách Hàng”).

III. Lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng

 1. Mọi Thông Tin Khách Hàng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Công Ty Cổng Vàng theo quy định của pháp luật và Chính Sách này.
 2. Khi thu thập, tiếp nhận dữ liệu, Công Ty Cổng Vàng thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. Công Ty Cổng Vàng có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Công Ty Cổng Vàng cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi KHTT truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Chương Trình.
 3. Các thông tin thẻ thanh toán của KHTT do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (chi tiết số thẻ, số CVV) trên hệ thống của Công Ty Cổng Vàng. Giao dịch thanh toán của KHTT được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên kết của Công Ty Cổng Vàng.
 4. Công Ty Cổng Vàng không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập Thông Tin Khách Hàng trên các website thành phần thuộc sự quản lý của Công Ty Cổng Vàng.
 5. KHTT tuyệt đối không được sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Chương Trình, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Công Ty Cổng Vàng, cũng như các các hành vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp Công Ty Cổng Vàng phát hiện KHTT có hành vi vi phạm, Công Ty Cổng Vàng có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
 6. KHTT có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập Chương Trình trên các website, phần mềm và các công cụ khác (nếu có). Công Ty Cổng Vàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi KHTT truy cập Chương Trình từ các website khác không phải là website, phần mềm chính thức, được phép sử dụng trong khuôn khổ của Chương Trình.

IV. Sử Dụng Thông Tin Khách Hàng

 1. Công Ty Cổng Vàng/Đối Tác có quyền Sử Dụng các Thông Tin Khách Hàng để:
 2. a) Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho KHTT/ giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của Công Ty Cổng Vàng, Đối Tác dựa trên nhu cầu và các thói quen của KHTT trong quá trình tham gia vào Chương Trình;
 3. b) Gửi tới KHTT bằng các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật các thông báo, thông tin quảng cáo, khuyến mại, và các tài liệu liên quan đến Chương Trình, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ trong khuôn khổ Chương Trình;
 4. c) Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của KHTT, hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của KHTT trong khuôn khổ Chương Trình;
 5. d) Liên lạc, hỗ trợ liên lạc với KHTT, trao đổi giữa KHTT và Công Ty Cổng Vàng, và xử lý các yêu cầu hợp lệ của KHTT;
 6. e) Quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng, hoạt động của KHTT khi sử dụng vào các mục đích trong khuôn khổ Chương Trình;
 7. f) Cho việc định danh và/hoặc xác minh thông tin KHTT;
 8. g) Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và dịch vụ và/hoặc tạo hồ sơ khách hàng, để phân tích cách KHTT tiến hành các hoạt động trên các nền tảng của Công Ty Cổng Vàng, cải tiến dịch vụ trong khuôn khổ Chương Trình để nâng cao trải nghiệm của KHTT;
 9. h) Ngăn chặn hoặc điều tra bất cứ gian lận, hoạt động bất hợp pháp, hành vi sai trái hoặc thiếu sót liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trong khuôn khổ Chương Trình hay bất kỳ hoạt động nào khác phát sinh từ mối quan hệ giữa Công Ty Cổng Vàng và KHTT trong khuôn khổ Chương Trình;
 10. i) Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác;
 11. j) Tuân thủ các quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán;
 12. k) Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Chương Trình (nếu có).
 13. Đối với các mục đích sử dụng Thông Tin Khách Hàng không được đề cập ở trên, Công Ty Cổng Vàng sẽ thông báo cho KHTT về việc Công Ty Cổng Vàng sử dụng Thông Tin Khách Hàng trước khi sử dụng, ngoại trừ các trường hợp được pháp luật cho phép.

V. Chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

Công Ty Cổng Vàng không cung cấp, chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba mà không có được sự đồng ý của KHTT trừ trường hợp sau:

 1. Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật;
 2. Công Ty Cổng Vàng có thể cung cấp, chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:
 3. a) Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Khách Hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Công Ty Cổng Vàng (“Đối Tác”). Việc chia sẻ này phải phù hợp với mục tiêu của Chương Trình. Trong trường hợp các Đối Tác được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
 4. b) Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Công Ty Cổng Vàng có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại. Trong trường hợp này, Công Ty Cổng Vàng sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

VI. Đối với các KHTT đã đóng tài khoản hoặc dừng sử dụng tiện ích, dịch vụ trong khuôn khổ Chương Trình, Công Ty Cổng Vàng có thể tiếp tục các quyền của mình theo Chính Sách này và quy định của pháp luật.

VII. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào KHTT cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Chương Trình 19006622 hoặc gửi email đến địa chỉ: support.hn@ggg.com.vn

 

D. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN – ỨNG DỤNG YU TANG

Chính sách bảo mật thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên Ứng dụng di động YU TANG (“Ứng dụng YU TANG”) của Công Ty Cổ Phần Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng, trụ sở đăng ký tại số 60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và địa chỉ Văn phòng đại diện tại Tầng 6, Tòa nhà Toyota Thanh Xuân, 315 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội  (“Công Ty Cổng Vàng”).

Chính Sách này mô tả cách YU TANG tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Ứng dụng di động YU TANG (“Thành viên”). Việc Thành viên truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Ứng dụng YU TANG được hiểu là Thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

1. Thông tin thu thập

Khi Thành viên thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Ứng dụng YU TANG, tùy từng thời điểm, sẽ phải cung cấp các thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông tin Thành viên”), để Công Ty Cổng Vàng có thể định danh và/hoặc xác minh thông tin thành viên nhằm đảm bảo quyền lợi cho Thành viên. Các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Thông tin cá nhân: số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính, địa chỉ Thành viên, địa chỉ giao thức Internet (IP), hệ điều hành thiết bị di động và chủng loại thiết bị di động, các đặc tính của thiết bị di động, số lần truy cập và các thông tin liên quan khác (nếu có).
 • Thông tin giao dịch: loại hàng hóa/dịch vụ, địa điểm, thời gian giao dịch.

Thành viên có trách nhiệm đảm bảo những Thông tin Thành viên cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Công Ty Cổng Vàng không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Thành viên cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

Các Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới số điện thoại và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng dụng YU TANG về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Tiếp cận và chỉnh sửa Thông tin Thành viên

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ Thông tin Thành viên của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Công Ty Cổng Vàng thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Ứng dụng YU TANG. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công Ty Cổng Vàng sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: support.hn@ggg.com.vn

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Ứng dụng YU TANG sử dụng Thông Tin Thành viên bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi mục đích sau đây:

 • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Thành viên dựa trên nhu cầu và các thói quen của Thành viên khi truy cập vào Ứng dụng YU TANG;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và Ứng dụng YU TANG;
 • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Thành viên với Công TyCổng Vàng, các thương hiệu khác của Công Ty Cổng Vàng hoặc ngược lại;
 • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Thành viên trên Ứng dụng YU TANG;
 • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Ứng dụng YU TANG;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, Công Ty Cổng Vàng có trách nhiệm hợp tác cung cấp Thông tin Thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Thành viên.

4. Lưu giữ và bảo mật thông tin

Thông tin Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp Thông tin Thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của YU TANG.

Cam kết bảo mật Thông tin Thành viên

Thông tin Thành viên cũng như thông tin cá nhân của Thành viên trên Ứng dụng YU TANG được Công Ty Cổng Vàng cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công Ty. Việc thu thập và sử dụng Thông tin Thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về Thông tin Thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu Thông tin Thành viên, Công Ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Mọi Thông Tin Thành viên, cũng như các thông tin trao đổi giữa Thành viên và Công Ty Cổng Vàng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Công Ty.

Công Ty Cổng Vàng có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Thành viên. Công Ty Cổng Vàng cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Thành viên khi Thành viên truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Ứng dụng YU TANG. Khi thu thập dữ liệu, Công Ty Cổng Vàng thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Thành viên tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Thành viên này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

Công Ty Cổng Vàng không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập Thông tin Thành viên trên Ứng dụng YU TANG cũng như trên các website của Công Ty Cổng Vàng.

Thành viên tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Ứng dụng YU TANG, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của Ứng dụng YU TANG, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp phát hiện Thành viên có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Công Ty Cổng Vàng có toàn quyền chuyển Thông tin Thành viên cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

5. Chia sẻ Thông Tin Thành viên

 • Công Ty Cổng Vàng không cung cấp Thông Tin Thành viên cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật
 • Ngoài các trường hợp nêu trên, Công Ty Cổng Vàng sẽ có thông báo cụ thể cho Thành viên khi phải tiết lộ Thông Tin Thành viên cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Công Ty Cổng Vàng cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Thành viên khi được sự đồng ý của Thành viên.
 • Công Ty Cổng Vàng có thể chia sẻ Thông Tin Thành viên cho các mục đích sau:
  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Công Ty Cổng Vàng có thể dùng Thông Tin Thành viên để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Thành viên (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Công Ty Cổng Vàng tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Thành viên, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Thành viên cung cấp cho YU TANG sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Trao đổi Thông Tin Thành viên với các Công Ty Cổng Vàng khác trong Công Ty Cổng Vàng và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Thành viên với Công Ty. Việc chia sẻ này giúp Công Ty Cổng Vàng có thể cung cấp cho Thành viên các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Thành viên có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty thành viên của Công Ty Cổng Vàng được cấp quyền truy cập Thông Tin Thành viên, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
  • Trao đổi Thông Tin Thành viên với những đơn vị kinh doanh khác mà Công Ty Cổng Vàng có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Công Ty Cổng Vàng sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

6. Sử dụng Cookie

Công Ty Cổng Vàng cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Thành viên khi truy cập và sử dụng tính năng của Ứng dụng YU TANG… nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Công Ty Cổng Vàng hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Thành viên để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

7. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Thành viên cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline 19006622 hoặc gửi email đến địa chỉ: support.hn@ggg.com.vn

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Ứng dụng YU TANG đến địa chỉ Văn phòng đại diện của Công Ty Cổng Vàng hoặc qua email: support.hn@ggg.com.vn

Công Ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh. Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân Thành viên là 15 ngày.

Xin trân trọng cám ơn quý khách!